FAKTURA

En faktura med 10 dagars betalningsnetto mailas eller postas till dig när din beställning utförts.