Nedan redovisas de villkor som vi tillämpar för våra tjänster generellt. För att beställa bildbehandlingstjänster och/eller utskrifter från Bildfixarbyrån måste du bekräfta att du tagit del av, och accepterat, villkoren genom att klicka i rutan ”Jag godkänner villkoren” som finns längst ner i beställningsformuläret.

Hantering av personuppgifter och uppladdade bildoriginal:

Kunden måste vid beställning ange namn, personnummer (vid fakturabetalning), adress, telefonnummer och e-post adress. Bildfixarbyrån garanterar att kundens personuppgifter hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).


Bildfixarbyrån hanterar kundens personuppgifter och uppladdade bildoriginal på ett sådant sätt att de inte kan åtkommas av annan.

Uppladdat eller postat bildmatrial

Beställning av Bildfixarbyråns utskrifts- eller bildbehandlingstjänster sker i första hand genom att kunden laddar upp bilder på Bildfixarbyråns webbplats.

Kunden kan även göra beställningar genom att per post skicka in pappersoriginal för scanning eller bilder som är digitalt lagrade på minneskort, CD, DVD eller USB-minne. Om returnering av dylika pappersoriginal/lagringsmedia önskas, ska kunden bifoga lämpligt emballage och returporto för returneringen.

Kunden ansvarar själv för att göra backup respektive kopior av material som sänds till Bildfixarbyrån. Bildfixarbyrån tar med största omsorg hand om allt inkommet material, men i händelse av en datorkrasch, brand eller andra olyckliga omständigheter, äger kunden inte rätt till ersättning för förlorat eller skadat material.

Endast material med relevans för beställningar av Bildfixarbyråns tjänster och utskrifter, eller begäran om offerter, får laddas upp på Bildfixarbyråns webbplats eller postas till Bildfixarbyrån.

Uppladdande av kundens bildmaterial får inte ske på ett sådant sätt att Bildfixarbyråns webbtjänst eller andra kunder smittas av virus eller på annat sätt skadas eller störs. Bildfixarbyrån ersätter inte skador uppkomna pga virus.

Kunden förbinder sig att endast ladda upp eller posta material som utgör kundens egendom eller som kunden äger rättigheterna till. Kunden får alltså inte ladda upp eller posta material som kunden inte enligt lag eller avtal har rätt att hantera utan att göra intrång i annans rättigheter, såsom upphovsrätt, patent eller varumärke.

Kunden får inte ladda upp material vars syfte kan innefatta hets mot folkgrupp, förtal av person, otillåtna våldsskildringar eller i övrigt strider mot nordisk rätt.

Bildfixarbyrån äger rätt att vid överträdelse av reglerna i dessa villkor neka kunden beställning samt att radera uppladdat material.

Utebliven betalning

Förfallna fakturor överlåtes till finansbolag för inkasso. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) samt lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr.

Allmänt

Som köpvillkor i övrigt gäller följande.

Beställningar är bindande.
Moms är inkluderad i alla priser i prislistan.
Frakt och emballage debiteras till självkostnadspris på aktuella leveranser.
Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar.
Material som framställts av Bildfixarbyrån tillhör Bildfixarbyrån om inte annat avtalats.
Material som framställts av Bildfixarbyrån på kunds begäran exponeras aldrig av Bildfixarbyrån utan kundens medgivande.
Bildfixarbyråns utbud av bildbehandlingstjänster och utskrifter förändras kontinuerligt. Bildfixarbyrån äger rätt att utan särskilt meddelande till Bildfixarbyråns kunder, ändra de Allmänna villkoren och utbudet av tjänster.
Aktuell prislista ersätter tidigare prislistor.

Ångerrätt & Kundunika produkter

All produktion hos Bildfixarbyrån sker på uppdrag av kunden. Varje produkt blir därmed unik och individuellt utformad.
Det går inte att återlämna kundunika produkter, eftersom dessa inte går att sälja vidare till någon annan.

Reklamation

Om kunden önskar reklamera en vara p g a att denne inte är nöjd med kvalitén eller p g a felaktigheter i ordern ska reklamation ske inom 8 dagar efter leverans och den reklamerade varan skall återlämnas i sin helhet och i oförändrat skick. Skäl till reklamationen ska bifogas. Det är kundens ansvar att snarast efter leveransen granska produkten. Godkänd reklamation behandlas med förtur. Bildfixarbyrån bekostar transport av omgjort material vid godkänd reklamation.

Vid tvist hänvisar vi till ARN (Allmänna reklamationsnämnden).

Kontaktuppgifter

E-post: kundservice@bildfixarbyran.se
Adress: Rudbecksgatan 74, 216 22 Limhamn, Sweden